ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

ویژوال 30 شارپ
 
نوشته شده توسط : رضا منصوری

bool b = false;
        int x1, y1 = 0;
        private void pictureBox1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            if (b == true)
            {
                SolidBrush sb = new SolidBrush(Color.White);
                Bitmap bi = new Bitmap(Width, Height);
                Graphics g = Graphics.FromImage(bi);
                int xx = e.X - x1;
                int yy = e.Y - y1;
                g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;
                g.DrawEllipse(new Pen(sb), new Rectangle(x1, y1, xx, yy));
                sb.Color = Color.FromArgb(150, 255, 0, 0);
                g.FillEllipse(sb, new Rectangle(x1, y1, xx, yy));
                pictureBox1.Image = bi;

            }
        }

        private void pictureBox1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            b = false;
        }

        private void pictureBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            b = true;
            x1 = e.X;
            y1 = e.Y;
        }


تاریخ انتشار : یکشنبه 6 تیر‌ماه سال 1389 | نظرات (0)
 
   
سورس کد، کدهای سی شارپ دات نت،فیلم سی شارپ،کدهای جالب سی شارپ،فیلم آموزشی برنامه نویسی،برنامه نویسی سی شارپ،V30Sharp،CSharpDotNet،سی شارپ دات نت،C#،VCSharp،DotNet،V30Sharp،سی شارپ