ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

ویژوال 30 شارپ
 
نوشته شده توسط : رضا منصوری

double i = 0;
        SolidBrush s = new SolidBrush(Color.Black);
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            Bitmap b = new Bitmap(pictureBox1.Image, pictureBox1.Size);
            Graphics g = Graphics.FromImage(b);
            i+=3;
            g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;
            g.DrawLine(new Pen(Brushes.Black),
                float.Parse((Math.Cos(Math.PI * i / 180) * (b.Width / 20 + (i / 11)) + b.Width / 2).ToString()),
                float.Parse((Math.Sin(Math.PI * i / 180) * (b.Width / 20 + (i / 11)) + b.Width / 2).ToString()),
                float.Parse((Math.Cos(Math.PI * (i-1) / 180) * (b.Width / 20+((i-1)/11)) + b.Width / 2).ToString()),
                float.Parse((Math.Sin(Math.PI * (i-1) / 180) * (b.Width / 20+((i-1)/11)) + b.Width / 2).ToString())
                );
            pictureBox1.Image = b;
            this.Text = i.ToString();
            if (i>=2660)
            {
                timer1.Enabled = false;
            }
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            Bitmap b = new Bitmap(pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);
            pictureBox1.Image = b;
        }


تاریخ انتشار : یکشنبه 6 تیر‌ماه سال 1389 | نظرات (0)
 
   
سورس کد، کدهای سی شارپ دات نت،فیلم سی شارپ،کدهای جالب سی شارپ،فیلم آموزشی برنامه نویسی،برنامه نویسی سی شارپ،V30Sharp،CSharpDotNet،سی شارپ دات نت،C#،VCSharp،DotNet،V30Sharp،سی شارپ